บ้านวิทย์น้อยประถมฯ

30 ก.ค.62 สพป.แพร่ เขต 1 จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องยมหิน โดยมี นายวัชรพงษ์ โลกคำลือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ

โปรแกรม OFFLINE ระบบการรับนักเรียน

30 กรกฎาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ OFFLINE เกี่ยวกับการรับนักเรียน  ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 กลุ่มเป้าหมายภาคเช้าได้แก่ครูและธุรการโรงเรียนในเขตอำเภอสองและอำเภอร้องกวาง ภาคบ่าย ครูและธุรการโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงไข่ โดยมี นางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 68 รูป ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ด

อบรมการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ระดับสถานศึกษา

25-26 ก.ค.62 สพป.แพร่ เขต 1 จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 อำเภอเมืองแพร่และอำเภอหนองม่วงไข่  รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 อำเภอสองและอำเภอร้องกวาง ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานฯ นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน และมี นางโสภา เ

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

สวนเกษตรนักเรียนตามโครงการ School BRID

นายสุรพล แก้วติน ผอ.รร.บ้านสะเลียม สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จัดกิจกรรมสวนเกษตรนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเลียม ตามโครงการ School BRID เป็นการส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ ตลอดจนส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

ตรวจสุขภาพประจำปี

23 ก.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างฯ สพป.แพร่ เขต 1 และข้าราชการครูโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ตรวจสุขภาพประจำปี จากคณะพยาบาลโรงพยาบาลแพร่ ซึ่งมาให้บริการ ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed