โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี(พอ.สว.) จังหวัดแพร่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 ครั้งที่ 7 ณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย หมู่ที่5 บ้านแม่หล่าย ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และมีโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมจัดกิจกรรมโดยนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนมาร่วมแสดง โดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

รูปภาพ: