ประชุมการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ไปกำหนดเป็นสายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ไปกำหนดเป็นสายงานบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี โดยมี ผอ.สพม.แพร่/ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: