ประชุมเพื่อยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใน (อินทราษฎร์บำรุง)

12 กรกฎาคม 2565 ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใน (อินทราษฎร์บำรุง) ซึ่งเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านพันเชิง โดยมีผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพันเชิง (วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพันเชิง (วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)

รูปภาพ: