พุธเช้า ข่าว สพฐ.

30 ต.ค.62 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมอัตราจ้าง

29 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563 สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

29 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสักทอง โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก

ประชุมกรรมการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

28 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายบังคมและวางพวงมาลา

23 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ และร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

22 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และทบทวนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อใช้บริหารสำนักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ทำบุญประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่

21 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมทำบุญถวายเส้นสลากแด่พระสงฆ์ สามเณร งานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี 2562 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ซึ่งงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ในปีนี้ มีการเชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานใช้ก๋วยสลากจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ใผ่ ใบตอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ตระกร้าพลาสติก ถังน้ำ แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าพื้

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed