ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี น.ส.สุมาลี ถิ่นสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน

ประชุม กศจ.ครั้งที่ 3/2559

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ปราบปรามการทุจริต

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการอบรมสัมมนาการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหาร สพป.แพร่ เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบกรามการทุจริตแห่งชาติ นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการป้อ

มอบเงินช่วยเหลือเหตุไฟไหม้บ้าน

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2559 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือแก่นางกัลยา นวลใจ ข้าราชการบำนาญ อดีตผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านวอดเสียหายโดยถูกเพลิงไหม้ 

ประชุมกศจ.แพร่ ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2559 นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และนายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นเลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่เข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

สักการะพระนเรศวรฯ

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2559 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำคณะข้าราชการวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร สพป.แพร่ เขต 1

อบรมวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2559 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ โดยมีครูวิชาการของโรงเรียนในสังกัดฯเข้าอบรม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed