การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการนำแนวทางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต"เด็กปฐมวัย" สู่การปฎิบัติ

1 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการนำแนวทางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต"เด็กปฐมวัย" สู่การปฎิบัติ ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: