ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 เพื่อสรุปข้อมูลการจัดสอบ รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: