การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2022

1 สิงหาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2022 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผ่าน Application zoom ณ ห้องประชุมกระดังา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: