วางหรีด ผอ.บุญชู

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางสุนิดา ราชสิกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 วางหรีดเคารพศพ นางบุญชู ประเทือง ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.รร.เด่นไชยวิทยา ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ กำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ฌาปนสถานเด่นชัย

บ้านร้องกวางรับมอบรถตู้

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นายกนก อยู่สิงห์ นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เป็นตัวแทนในการส่งมอบรถยน์ตู้ รับ – ส่ง นักเรียน ที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ. ณ สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อใช้รับส่งนักเรียน โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) เป็นผู้รับมอบ

รับนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จากการถ่ายทอดสดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในการปรับลดเวลาเรียนในชั้นเรียนของนักเรียนในแต่ละวัน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นการพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ โดย

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองฯ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประธานการในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 โดยมี รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ตามประเด็นตัวบ่งชี้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง 2

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่แก้ว แก้วโมลา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่แก้ว แก้วโมลา ของแม่ของคุณมัญญา ปะทะนมปีย์ แม่บ้านประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานฯ เจ้าหน้าที่ เพื่อนร่วมงาน ร่วมสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่แก้วฯ  ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณครูเศรษฐกร วิริยะพงศ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณครูเศรษฐกร วิริยะพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านนาจักร ณ ฌาปนสถานประตูมาร อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

มอบเกียรติคุณบัตร

พต.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ประธานในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้มอบเกียรติคุณบัตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้ร่วมพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed