การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

17 ตุลาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นางภัทราวรรณ วงศ์พระยา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 และนางสาวมณฑารพ กาศเกษมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.แพร่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ

รูปภาพ: