การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดพิมพ์ข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14

18 ตุลาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดพิมพ์ข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ระหว่างวันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1โดยมีนายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: