ข่าวสารและประกาศ

การประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 5/2559

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 28 กรกฏาคม 2559 โดยมีนายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1/ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีศูนย์ประสานงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบ