การปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ. (ลงนาม ณ วันที่ 12 เมษายน 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>