สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5452-4167 โทรสาร 0-5452-4168