นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์
ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่