ข่าวสารและประกาศ

การประชุม อกศจ.แพร่ ด้านวิทยฐานะ

 

 

 

นายเกษม วิศวไพศาล ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานการประชุม อกศจ.แพร่ ครั้งที่ 1/2559 ด้านวิทยฐานะและสิทธิ์ประโยชน์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้มีคณะกรรมการ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง2  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2559