ข่าวสารและประกาศ

การประชุม อกศจ.แพร่ ด้านวินัย

 

 นายอธิญณัฏฐ์ ธนะเพทย์ ผอ.กศน.แพร่ เป็นประธานการประชุม อกศจ.แพร่ 

ครั้งที่ 1/2559 ด้านวินัย วันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ 
ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้มีคณะกรรมการ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุมสักทอง 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1