ประชุมคัดเลือกเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวักแพร่เป็นประธานการประชุมคัดเลือกเยาวชนเพื่อขอรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสักทอง1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยมี นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1  เข้าร่วมประชุม

ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการ 16 ระหว่างวันที่ 18-19 มิย.

หยุดวงจรชีวิตยุงลาย

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะครู พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง เดินรณรงค์หยุดวงจรชีวิตยุงลาย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

อบรมพัฒนาครูโรงเรียนวิถีพุทธ

นางศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ณ วัดกาญจนาราม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

นักเรียนบ้านในเวียงซ้อมแผนอัคคีภัย

นายหอมแต่ง อ่องลออ ผอ.รร.บ้านในเวียง และคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนโดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การซักซ้อมอพยพหนีภัยจากอัคคีภัย รวมถึงการให้นักเรียนนำไปขยายผลสู่ครอบครัวของนักเรียน ้เนื่องจากปัจจุบันภัยที่เกิดจากอัคคีภัยนับเป็นภัยที่อันตรายและเกิดความสญเสียเป็นอย่างมากและมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อเ

ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมประชุม

ประชุมผู้บริหารสำนักงานฯ เดือนมิถุนายน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีรองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed