อบรมพัฒนาครูโรงเรียนวิถีพุทธ

นางศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ณ วัดกาญจนาราม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

นักเรียนบ้านในเวียงซ้อมแผนอัคคีภัย

นายหอมแต่ง อ่องลออ ผอ.รร.บ้านในเวียง และคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนโดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การซักซ้อมอพยพหนีภัยจากอัคคีภัย รวมถึงการให้นักเรียนนำไปขยายผลสู่ครอบครัวของนักเรียน ้เนื่องจากปัจจุบันภัยที่เกิดจากอัคคีภัยนับเป็นภัยที่อันตรายและเกิดความสญเสียเป็นอย่างมากและมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อเ

ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมประชุม

ประชุมผู้บริหารสำนักงานฯ เดือนมิถุนายน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีรองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

นายเชษฐา สยนานนท์  รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด ประจำปี 2559  ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานร่วมประชุมฯ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 

จัดนิทรรศการ

นายสุกิจ. ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนวัดต้นไคร้ และโรงเรียนเจริญศิลป์ จัดนิทรรศการโรงเรียนพระราชทาน เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ70 ปี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (หอประชุมกอเปา) ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed