การเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองแพร่”

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรม “เหลียวหลัง แลหน้า ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองแพร่” การเสวนา หัวข้อ โรงเรียน ชุมชน ประวัติศาสตร์ : หัวใจสำคัญของการสร้างพลังรักแผ่นดินไทย ร่วมกับ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดพระธาตุช่อแฮ

วันที่ 16  มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ  เสรีรักษ์ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)  โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)   โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณ

การประชุมขี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์  ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมขี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด โดยมีเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธา ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

วันพุธที่  15 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ  เสรีรักษ์ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันพุธที่  15 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ  เสรีรักษ์ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์  ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางสาวพยอม  แสนปัญญา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment) ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.

ร่วมงานสภากาแฟ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ  เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงศ์เดชน์  เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมงานสภากาแฟ  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ จัดโดยหน่วยงาน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นการพบปะของหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเอื้อ-นิ่มนวล เอื้ออภิญญกุล

14 มิถุนายน 2565 ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเอื้อ-นิ่มนวล เอื้ออภิญญกุล ณ ศาลาอนุสรณ์พ่อเอื้อ เอื้ออภิญญกุล บริเวณวัดน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายณัฐพัสนัย เอื้ออภิญญกุล เป็นประธานมอบทุนการศึกษา และได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก นายทวี มะทะ ผอ.โรงเรียนบ้านสุพรรณ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสุ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed