ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่

12 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสัทอง สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้รับผิดชอบงาน

ประชุมทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณฯ

12 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศกฺ นักวิชาการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ การชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ต้อนรับ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ลำปาง เขต 1

11 ธ.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ลำปาง เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่น

9 ธ.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานวันต่อต้านนคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดแพร่ ZERO TOLERANCE คนแพร่ไม่ทนต่อการทุจริต จังหวัดแพร่ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

รับ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรจาก สพป.ลำปาง เขต 1 ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ทั้งนี้ได้นำคณะบุคลากรสักการะพระสุวรรณบารมี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายใน สพป.แพร่ เขต 1พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการสำนักงานและขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดแพร่ต่อไป

ร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"

5 ธ.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยในภาคเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562  โดยได้ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้า

พุธเช้า...ข่าว สพฐ.

นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed