โรงเรียนสุจริต

21 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรทุจริตศึกษา ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยศึกษานิเ

ร่วมงาน "วันยุทธหัตถี

18 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  ร่วมพิธี "วันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า (โรงเรียนการป่าไม้แพร่) ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

นิเทศโรงเรียนวัดศรีภูมิ

14 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดศรีภูมิ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล โดยมี นายอดุลย์ นาเทพ ผอ.โรงเรียน และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง

สภากาแฟ

14 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1 ดร.พิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็น

ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใน ใฝ่รักษาศีล 5"

13 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางวิมลสิริ ประเทือง นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ร่วมกิจกรรม     ตามโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” 2564 ณ วัดถิ่นใน อำเภอเม

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1/2564 และประชุมทางไกลการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

6 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ ดร.พิทักษ์ กาวีวน ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1/2564 ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 พร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ.

ประชุมทีมบริหารเพื่อมอบนโยบายและเตรียมการเผ้าระวัง COVID-19

4 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่องการเตรียมการและ  การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยส่งเสริมให้มีการสวมหน้ากากอนามัย 100% โดยมีศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้า

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed