การตรวจและประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 เมษายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการตรวจและประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีศึกษานิเทศก์ และครู เข้าร่วมการตรวจและประเมินผลงาน

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

27 เมษายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำปีพุทธศักราช 2567 จังหวัดแพร่ โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย และให้กำลังใจ แก่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

27 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และนางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย และให้กำลังใจ แก่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2567

26 เมษายน 2567 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ประธานอนุกรรมการอ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2567

26 เมษายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวศุภวรรณ สันป่าแก้ว ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และนางเกวรินทร์ วงศ์คำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2567 เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

26 เมษายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางเกวรินทร์ วงศ์คำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา

26 เมษายน 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 มีนางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed