การประชุมหารือการจัดประชุมสภากาแฟของจังหวัดแพร่ ประจำเดือนมีนาคม 2567

9 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดประชุมสภากาแฟของจังหวัดแพร่ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference​ Zoom Meeting

9 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference​ Zoom Meeting ณ​ ห้องกระดั

ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity based Learning) หน่วยรถไฟ ABL

8 กุมภาพันธ์ 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ​ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity based Learning) หน่วยรถไฟ ABL ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) อ.เมืองแพร่ จ.หวัดแพร่ โดยมี นายปรีชาชาญ อินทรชิต ผอ.โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นำค

การประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด ในการคัดเลือกบุคลากร

8 กุมภาพันธ์ 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด ในการคัดเลือกบุคลากร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

กิจกรรมาจิตอาสาภัยพิบัติ : จัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

8 กุมภาพันธ์ 2567 บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมาจิตอาสาภัยพิบัติ : จัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ณ วัดพระธาตุดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2567

8 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

เข้าร่วมประชุมหารือสถานีแก้หนี้​ กระทรวงศึกษาธิการ​

7​ กุมภาพันธ์​ 2567​ นายสัญญา​ สิทธิเสนา​ รอง​ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1​ รักษาราชการแทน​ ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1​ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มกฏหมายและคดี​ สพป.แพร่​ เขต​ 1​ เข้าร่วมประชุมหารือสถานีแก้หนี้​ กระทรวงศึกษาธิการ​ ผ่านระบบ​ Zoom Meeting ณ​ ห้องกระดังงา​ สพป.แพร่​ เขต​ 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed