ผอ.เขตมอบของขวัญวันเด็ก

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบของขวัญให้กับ ม.พัน ๑๒ สำหรับแจกให้แก่เด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมมอบ

ร่วมงานกีฬา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมกีฬาสีนักเรียนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ และได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนแพร่ ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่่ เป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท จากเงินกองทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ สพป.แพร่ เขต ๑

อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๙ ประธานอ.ก.ค.ศ.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ พร้อมด้วยนางสุนิดา ราชสิกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าอวยพรแด่ นายนคร ถานะวุฒิพงศ์ ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๕๙เมื่อพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

ประเมินเขตสุจริต

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน" ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ ทำบุญตักบาตรตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สพป.แพร่ เขต 1 และเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559

สร้างข้อสอบอัตนัย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการสร้างข้อสอบอัตนัย ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัด

ผอ.เขตร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดพิษณุโลก

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed