การประชุมกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565

11 กรกฎาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 กรณีโรงเรียนบ้านกาซ้อง โรงเรียนบ้านโทกค่า (สหราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านสันปู่สี (ราษฎร์วิทยากุล) และโรงเรียนบ้านโทน (ราษฎร์อุทิศ) มีความประสงค์ขอเชิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2565 เป็นต้นไป โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: