การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8 กรกฎาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ครั้งที่ 2/2565 ของ นางสาววันวิสา ม่วงทอง ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลแพร่ ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการ

รูปภาพ: