ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ  Bike For Dad เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันแสดงความสามัคคีของชาวไทย เส้นทางจริงรวมระยะทางทั้งสิ้น ๒๙ กิโลเมตร

อบรมครูเอกชน

สพป.แพร่ เขต 1 และ เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมกา ปสกช. จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรม STEM วันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดย นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและกล่าวบรรยายพิเศษ ให้แก่ข้าราชการครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่

เตรียมจัดงานวันครู

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายเข้าร่วมประชุม

ต่อต้านคอร์ฺรัปชั่น

นายปฐมพงศ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ ๙ ความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดแพร่ ณ บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าศ่ล่กลางจังหวัดแพร่

พิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2559 ระบบไฟฟ้า-ประปา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2559 รายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ให้แก่โรงเรียน โดยมีนายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ ห้องประชุมหนึ่ง สพป.แพร่ เขต 1

เปิดกรีฑาสีโรงเรียนวัดเมธังกราวาส

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ เป็นประธานเปิดงานกรีฑาสี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ประจำปี 2558 โดยมีนายกนก อยู่ สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ คณะครู ร่วมงานฯ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร

คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียง

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed