การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 1

9 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางภัทราวรรณ วงศ์พระยา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: