การประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.

9 กันยายน 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รอบที่ 2 ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: