ยอดเยี่ยม

นายธนวัช  วุฒิเมธารักษ์ ผอ.รร.บ้านใน นายปริญญา  เทพวีระพงศ์ ครูผู้ฝึกสอน นำนักเรียนเข้าแข่งขันคีตมวยไทย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี โดยกรมพลศึกษา ในงานมหกรรมมวยไทย ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ผลการแข่งขันคีตมวยไทย รร บ้านใน-พันเชิง สพปแพร่เขต๑ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

จัดการเรียนการสอนปฐมวัย

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย กิจกรรม การนิเทศการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

จัดสรรงบฯ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

สกว.สัมภาษณ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ พร้อมด้วยนายกนก อยุ่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และนายกิตติศักดิ์ แสนคำ ศึกษานิเทศก์ ให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการวิจัยจาก สกว.  เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ณ สพป.แพร่ เขต ๑   

มอบทุนการศึกษา

นายสกิจ ยาพรม รอง สพป.แพร่ เขต ๑ นายดิเรก ฉันทา ประธานเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาม่ิงเมือง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ในเครือข่ายฯ จำนวน ๔๒ ทุน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย)

วันพระนารายณ์มหาราช

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  และกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีวันพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแพร่

ตัวเลขเพิ่มปัญญา

คณะครู รร.บ้านนาแหลม ฝึกสมองการรับรู้ของนักเรียนใน BBL ที่โรงเรียนบ้านนาแหลม สพป.แพร่ เขต 1 ตัวเลขเพิ่มปัญญา เพื่อฝึกสมองการรับรู้ โดยมี นายสานิตย์  สุขโข เป็น ผอ.รร.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed