การประชุมชี้แจงคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัล IQA AWARD

1 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมโกศล โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: