ดเลือกผลงานโครงการ "สรรค์สาร...ปันประสบการณ์การอ่าน" ประจำปี 2565

2 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกผลงานโครงการ "สรรค์สาร...ปันประสบการณ์การอ่าน" ประจำปี 2565 ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูในสังกัด เป็นคณะกรรมการ

รูปภาพ: