เหล่าข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมลงนามในสมุดลงนามถวายอาลัย

เหล่าข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ร่วมลงนามในสมุดลงนามถวายอาลัย เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาพัฒนาครูและบุคลากร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพัฒนาครูและบุคลากร ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2559 

ประชุมทำความเข้าใจพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 เป็นประธานการประชุมทำความเข้าใจพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตามนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังกระทรวงศึกษาธิการตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2559 มีกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน

การควบรวมสถานศึกษาของ รร.บ้านวังปึ้งกับ รร.บ้านไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้ปกครอง/ชุมชน/นักเรียน รร.บ้านวังปึ้ง ในการควบรวมสถานศึกษาของ รร.บ้านวังปึ้งกับ รร.บ้านไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่

การแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  ออกติดตามการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร ณ โรงเรียนแม่ยางเปรี้ยว สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 7 ตุลาคม 2559

การวางแผนการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ

 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ เป็นประธานการประชุมการวางแผนการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีการศึกษา 2559

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed