ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานและกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

กีฬาสีสัมพันธ์เทพพิทักษ์วิทยา

นางศุภมาส  สินมณี รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ "เหลือง - ดำ เกมส์" ประจำปี 2558 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ. สนามโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา

เปิดกรีฑาสีกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาสีกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ ประจำปี 2558 "ดินแดนแห่งเสรีไทย หนองม่วงไข่เกมส์ 58" โดยมีนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาในอำเภอหนองม่วงไข่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ณ โรงเรียนหนองม่วงไข่พิทยาคม

ออกติดตามการใช้งบประมาณ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ออกติดตามการใช้งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2560 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีนายกนก อยู่สิงห์ นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานงานในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงเรียนเทพนารี และสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงเรียนเทพนารี ข่าว/ภาพ

ซ้อม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ซ้อมปั่นจักรยานทดสอบเส้นทางจริง ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD โดยมีนายพิเชฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมซ้อม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" โดยได้ซ้อมปั่นเส้นทางจริงรวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed