ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ

8 พฤศจิกายน 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ และนายภาณุวงศ์ ชัยวร ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ณ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา), โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

รูปภาพ: