การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (PA Support Team)

8 พฤศจิกายน 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA Support Team) ในระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ

รูปภาพ: