เอกสารสำนักงาน

คู่มือและวีดีทัศน์ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559

คู่มือและวีดีทัศน์ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559

DOWNLOAD

(ประชาสัมพันธ์) คปภ.จังหวัดแพร่ ขอเชิญโรงเรียนและนักเรียน ร่วมส่งผลงานประกวดโครงการยุวประกันภัย ประจำปี 2559 เงินรางวัล รวมกว่า 9 ล้านบาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครและส่งผลงานประกวดได้ที่ คปภ.จังหวัดแพร่ จนถึงเดือนมิถุนายน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดแพร่ (สำนักงาน คปภ.จังหวัดแพร่)

ขอเชิญชวนโรงเรียนและนักเรียน ร่วมส่งผลงานประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2559  เงินรางวัล รวมกว่า 9 ล้านบาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

รับสมัคร กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2559 สมัครได้ที่ สำนักงาน คปภ.จังหวัดแพร่

ดูรายละเอียด 

http://www.oic.or.th/

http://www.oic.or.th/th/yuwachon

หรือ สายด่วน 1186

(ประกาศ) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

(ประกาศ) สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

คงดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนดไว้เดิม จึงให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.

(ประกาศ) อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่เขตพิเศษ สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่เขตพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

(ประกาศ) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

(ประกาศ) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

(ประชาสัมพันธ์) ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้ง 13 ประจำปี 2559

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้ง 13 ประจำปี 2559

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้ง 13 ประจำปี 2559 เรื่อง สติ วิถีแห่งสุขภาพดีระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

กรมสุขภาพจิต ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เช่นการศึกษาวิจัย/R2R โครงการ โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ การประเมินโครงการและกรณีศึกษา โดยเป็นผลงานที่มาจากกระบวนการศึกษาวิจัยหรือกระบวนการจัดการความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตเวช กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากผู้ประสานงาน นางรสสุคนธ์ ชมชื่น 089 600 4382 , 081 412 5500 , 02 968 9954 หรือ นายอภิชา ฤทธาทิพย์ โทร 086 784 9256 และสามารถติดต่อข่าวสารได้ที่

http://aimhc.net และ http://www.dmh.go.th/

 

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน