ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา

สิ่งที่แนบมาด้วย :
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน.pdf