เอกสารสำนักงาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่ม บริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่ม บริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

สิ่งที่แนบมาด้วย :
ประกาศรับสมัครครูผู้สอน วิทยาศาสตร์.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา

สิ่งที่แนบมาด้วย :
ประกาศรับสมัครพนักงานบริการอัดสำเนา.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา  2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่องสำรวจข้อมูลพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราวทุกงบประมาณ

ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 ที่ ศธ04109/ว3321 ลงวันที่ 29 ก.ค.59
เรื่องสำรวจข้อมูลพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราวทุกงบประมาณ
 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
https://goo.gl/UDGYYP

(ประกาศ)คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่องกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

(ประกาศ)คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่องกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น.

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น.

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ตอนนี้ระบบ E-office ของ สพป.แพร่ เขต 1 ใช้งานได้ตามปกติแล้ว

แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ตอนนี้ระบบ E-office ของ สพป.แพร่ เขต 1 ใช้งานได้ตามปกติแล้ว

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน