ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กีฬาสีแม่ยางตาล

นายภรณ์พงศ์ วิชัยปะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่ยางตาล โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ยางตาล กล่าวรายงาน

วันเด็กแม่ยางตาล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ รร.แม่ยางตาล ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่ยางตาล โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์ เสนาธรรม ผอ.รร.แม่ยางตาล กล่าวรายงาน กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นในวันนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมทิวทัศน์บริเวณรอบ ๆ อำเภอร้องกวาง และนักเรียนทุกคนต้องได้รับของขวัญอย่างน้อยคนละ ๑ ชิ้น อาทิเช่น รถจักรยาน และของอื่น ๆ อีกมากมาย

ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานทำบุญตักบาตร สืบชะตาโรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 101 ปี โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผอ.รร.บ้านถิ่น และคณะให้การต้อนรับ

เปิดป้ายบ้านพักครู

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเป็นประธานพิธีเปิดป้ายบ้านพักครูโรงเรียนบ้านแม่แรม อ.สอง จ.แพร่

วันเด็กแพร่ปัญญาฯ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบของขวัญให้โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล สำหรับแจกให้แก่เด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

วันเด็กรัฐราษฎร์

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง โดยมี นายประกิจ สุภาผล นายก อบต.ทุ่งกวาว เป็นผู้กล่าวรายงาน

นิเทศติดตามบ้านห้วยม้า

นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1 น.ส.สุมาลี ถิ่นสิทธิ์ นายพิพัฒน์ ใจภักดี นางฉัตรชนก ตันมา ศน.สพป.แพร่ เขต 1 นิเทศ ติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านห้วยม้า โดยมี นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

ติดตามลดเวลาเรียนบ้านสุพรรณ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางวิไลวรรณ ดังก้อง นางทองสุข สุคันธมาลา นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย นางฉัตรชนก ตันมา ศน.สพป.แพร่ เขต 1 นิเทศ ติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รร.บ้านสุพรรณ โดยมี นายทวี มะทะ ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

นิเทศติดตามรัฐราษฎร์

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย นายพิพัฒน์ ใจภักดี นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 นิเทศ ติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รร.รัฐราษฎร์บำรุง โดยมี นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

บ้านร้องกวางรับมอบรถตู้

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นายกนก อยู่สิงห์ นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เป็นตัวแทนในการส่งมอบรถยน์ตู้ รับ – ส่ง นักเรียน ที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ. ณ สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อใช้รับส่งนักเรียน โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) เป็นผู้รับมอบ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน