ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการนำผลการทดสอบ Pre O-Net, Pre NT ไปใช้และวางแผนการจัดทำหลักสูตรกิจกรรมค่ายโครงการส่งเสริมการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ก่อนจัดสรรงบลงสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 โดยมี นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าประชุมคือประธานเครือข่ายการศึกษาและครูวิชาการกลุ่ม

ทำลายเอกสารประจำปี

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกันเผาทำลายหนังสือราชการประจำปี 2559 ที่ได้รับอนุมัติให้ทำลาย โดยมี นางเมธิรา ปิ่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นเจ้าของเรื่อง

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

นายสุกิจ ยาพรม รองผอ.สพป.แพร่เขต 1 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่เขต1 ตรวจเยี่ยมสนาม PRE NT ป.3 เครื่อข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านวังฟ่อน ไทยรัฐวิทยา31 และโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ มีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรลุ่มนิเทศ ติตดาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมกับมอบนโยบายฯ ให้ปฏิบัติ

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 คณะครูและนักเรียน รร.รัฐราษฎร์บำรุง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรม"ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิก" ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น. ณ บริเวณลานออกกำลังกายหน้าอาคาร สพป.แพร่ เขต 1

สอบ ผอ.รร.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กำกับ ติดตามการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผูอำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2559  ณ สพป.แพร่ เขต 1 

"วันมหาธีรราชเจ้า"

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที้ 6 "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ (ถ้ำผานางคอย) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ทุนเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ

นายพิทักษ์ บุณยเวทย์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดำเนินการคัดเลือครูผู้สมควรได้รับรางวัล่ืุ่ครูจำนวนั้ 2 ท่านคือ ครูจันทร์ มณีวรรณ ร.ร.กีฬาอบจ.แพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ และครูวารุณี อรุณ ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์ ซึ่งครูผู้ข้ารับการคัดเลือก ทั้ง 2 ท่านเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง

ประชุมประจำเดือน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 และได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เครื่องบินพลังยางระดับประถมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานพลเอหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, มอบโล่รางวัลพิเศษ การประกวดหนังสั้นให้โรงเรียนบ้านนาแหลม, มอบเกียรติบัตรรางวัลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียการสอน

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 กิจกรรมประกอบด้วยการทำความดีด้วยกาย เช่นการทำความสะอาดสาธารณสถาน การทำดีเมื่อวาน เช่นปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การทำดีด้วยใจได้แก่ การจัดกิจกรรมอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตา บริเวณหน้

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน