ประเมิน รร.ขนาดเล็ก

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมืองและผู้นำชุมชนร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ โดยมี นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับดูแลและช่วยเหลือกลุ่มฯ

แกนนำสภานักเรียน

นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน

หล่อเทียนพรรษา

นายสานิตย์ สุขโข ผอ.ร.ร.บ้านนาแหลมนำคณะครู นักเรียนไปร่วม ทำบุญในวันธรรมสวนะและ หล่อเทียนพรรษา ณ วัดโศภนาลัย อ.เมืองแพร่ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

ประชุมคณะวิทยากร

นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประชุมคณะวิทยากรจัดสัมมนาครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายและครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน ณ ห้องประชุมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต ๑ 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

นักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเยาวชน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

ข้าราชการบำนาญมอบทุนการศึกษา

สมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดแพร่ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ยากจน  ในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑(อ.เมือง และ อ.หนองม่วงไข่) จำนวน  ๒๐  ทุน ณ ห้องประชุมสักทอง  สพป.แพร่เขต ๑ มีนายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะให้การต้อนรับ

มอบเกียรติบัตร

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ที่มีลำดับคะแนนสอบลำดับที่ ๑-๓ จากผลการประเมิน NT ชั้น ป.๓ และชั้น ม.๓ รร.ในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๗

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed