ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกฯ IQA Award

22 พ.ย.62 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีสิทธิรับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล IQA Award ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: