อบรมโครงการอาหารกลางวัน

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน และขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวันตามระบบโปรแกรม Thai School Lunch โดยมี นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ชลบุรีเขต3 ศึกษาดูงานแพร่ เขต 1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชลบุรี เขต 3 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 นำโดย นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยทีมบริหาร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 150 คน ซึ่งมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของ สพป.แพร่ เขต 1

อบรมผู้ปกครองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้ปกครองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ณ โรงเรียนแม่ยางตาล โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายเบญจมิตรทุกคน และคณะครูโรงเรียนแม่ยางตาลร่วมในพิธีเปิด และมี ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ยางตาล กล่าวรายงาน

PEER CENTER

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษศูนย์ PEER CENTER ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ และขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสักทอง 1  สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูวิชาการระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน

พิธีมอบทุนการศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดแพร่ จำนวน 36 ทุน เป็นเงิน 108,000 บาท โดย บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพานิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแพร่  ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต1 วันที่ 29 สิงหาคม 2559

infographics

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพและเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographics ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต1 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed