อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี  นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้แทน ก.ค.ศ. นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมประชุม

ฝึกนักเรียนแถลงข่าวจัดงานกีฬาสี

นายสานิตย์ สุขโข ผอ.ร.ร.บ้านนาแหลมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและให้นักเรียนแถลงข่าวการจัดแข่งขันกีฬาสีนักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองต้านยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ในวันวาเลนไทน์ วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดย เทศบาลตำบลทุ่งกวาวสนับสนุนงบประมาณการแข่งขัน

ประชุมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายบัญญัติ นันทะพงษ์ ศน.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

วางหรีดเคารพศพ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมวางหรีดเคารพศพแม่ทองอ่อน  สินมณี คุณแม่ของ นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตั้งบำเพ็ญกุศลศพบ้านเลขที่ ๓๑/๒ ม.๒ บ้านดอนแท่น ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ จะทำการฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ ๒ ก.พ.๒๕๕๘ ณ ฌาปนสถานบ้านดอนแท่น อ.สูงเม่นและขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพในคืนวันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น.

ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมทางไกลด้วยระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. มี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานการประชุม

กลั่นกรองการย้าย

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ มี นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed