แม่ยางตาลรักษาศีล ๕

ว่าที่ ร้อยตรี พิพัฒน์  เสนาธรรม ผอ.ร.ร.แม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) โรงเรียนบ้านหนองเจริญ และคณะครูร่วมสนับสนุนโครงการแพร่รักษาศีล ๕ ในวันพระ โดยการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ

แท็บเล็ต ป.๓

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ มี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ เป็นวิทยากร

ร่วมปลูกต้นมเหสักข์

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมปลูกป่า ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์” ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา

ร่วมปลูกป่ากับช่อง ๓

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้บริหารและนักเรียน ร่วมกันปลูกป่าตามโครงการ “ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง” ณ วัดธรรมานุภาพ บ้านนาตอง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่

เยี่ยมชมนิทรรศการ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางแสงพลอย  มุ้งทอง นายกสมาคมพัฒนาสตรีแพร่ ร่วมเยี่ยมชม

วันสันติภาพสากลและมอบวุฒิบัตร ครู D.A.R.E."

โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรร้องกวางร่วมจัดกิจกรรมกระทำพิธีอ่านสาร เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เนื่องในวันสันติภาพสากล พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนตามโครงการครู D.A.R.E. มี นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ เป็น ผอ.ร.ร.(๑๙ กันยายน ๒๕๕๗)

เตรียมพร้อมการปลูกป่า

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจความเรียบร้อยและเตรียมพร้อมการจัดนิทรรศการตามโครงการ “ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง” ณ วัดธรรมานุภาพ บ้านนาตอง ต.ช่อแฮ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดย Sky report

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed