สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ

นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายสง่า หมอนเขื่อน ผอ.รร.บ้านสวนเขื่อน นายเมทวิทร์ อินต๊ะจวง ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 31 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการอัดสำเนา โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบ

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ สสวท.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ควบคุมห้องสอบและนักเรียนที่เข้าแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ โดยมี นายธีระวิทย์ ภิญโญ ผอ.รร.วัดเมธังกราวาสฯ และคณะครูให้การต้อนรับ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (เด็กพิเศษ)

สพป.แพร่ เขต 1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ (เด็กพิเศษ) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559  ณ สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เป็นเจ้าของโครงการ

เยี่ยมสนามแข่งขัน

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่66 สพป.แพร่เขต1เพื่อคัดนักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ไปแข่งขันระดับภาค ที่ จ.ลำปาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนแม่ยางตาล โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์ เสนาธรรม ผอ.รร. และคณะให้การต้อนรับ

ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 ห้องพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง และโรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งได้พบปะ พูดคุยกับคณะครูและนักเรียนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

ประชุมคณะกรรมการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูล

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีกลุ่มนโยบายและแผนเป็นเจ้าของโครงการ

ประชุมกรรมการสรุปผล

นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อสรุปและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย.59 ณ สพป.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่าย

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed