พบปะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

21 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะ ให้คำแนะนำผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนที่จะไปดูงานโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง

รูปภาพ: