ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนประสบอุบัติภัย

5 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายพงศ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนวัดเหมืองค่า สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งประสบอุบัติภัยต้นไม้หักโค่น โดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่นและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะมาช่วยเหลืออย่างเข้มแข็ง

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

3 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าาฯ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 43 พรรษา โดยเป็นการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ อำเภอเ

สพป.แพร่ เขต 1 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มใน สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ เป็นประธานเปิดกรวยและกล่าวคำอาศิรวาท และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน ซึ่ง สพป.แพร่ เขต 1 ได้ประดับพระฉายาลักษณ์

คัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน

2 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ในโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางภณิดา ทองประไพ นางวิมลสิริ ประ

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

2 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มใน สพป.แพร่ เขต 1 รับชมวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ รายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 ประจำวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เพื่อรับนโยบายจาก สพฐ.นำมาสู่การปฏิบัติ

ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ

1 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางภณิดา ทองประไพ นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจ ติดตามการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดทำการเรียนการสอน จัดการสอนแบบ On site และสลับชั้นเรียนตามบริบทของนักเรี

ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.รร.อนุบาลแพร่ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการตรวจ ติดตามการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอนุบาลแพร่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโรงเรียนอนุบาลแพร่ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed