เลือกโรงเรียน

นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑ ชี้แจงรายละเอียดพี่เลี้ยงเด็กพิการ เลือกโรงเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

จัดทำแผนเฉพาะบุคคล

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ อบรมการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP.Online) โดยมี นายอดิสรณ์ สารสุทธิพงษ์ นางสาวรัชนก อินทรุจิกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากร มี นางทองสุข สุคันธมาลา ศน.กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต ๑

เสริมสร้างประสิทธิภาพลูกจ้าง

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสัมมนาการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรบรรยายโดย นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางศิริลักษณ์ กันกา นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.แพร่ เขต ๑ 

ออกติดตามการดำเนินกิจการ ร.ร.นอกระบบ

นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ออกติดตามการดำเนินกิจการของร.ร.นอกระบบที่ ร.ร.กวดวิชา รวมบัณฑิต อ.เมืองแพร่

ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา และ สาธารณสุขจังหวัดแพร่มาชี้แจงแนวทางการป้องกันไข้เลือดออกสำหรับสถานศึกษา ณ ห้องประสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

วางหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพฯ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต ๑ วางหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสม แสนปัญญา คุณพ่อของน.ส.พยอม แสนปัญญา   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.แพร่ เขต ๑ และจะทำการฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๕๗ ณ ฌาปนสถานบ้านดอนแท่น  อ.สอง เวลา ๑๓.๐๐ น.

แชลเลนจ์เดย์

นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำป ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนาม สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed