ปิด BBL

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานพิธีปิดการขยายผลอบรมทางไกล "โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี" เครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ และกลุ่มพลังใหม่ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

สภากาแฟ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ประชุมสภากาแฟ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง สปอ.แพร่ เขต ๑

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ นางดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามแพร่๑โมเดล

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ประธานการประเมินการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มค่าแพร่ ๑ โมเดล พร้อมด้วย น.ส.สมจิตร เอื้ออรุณ และ นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ ประเมินการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มค่าแพร่ ๑ โมเดล รร.บ้านวังหงส์ และ รร.วัดเมธังกราวาสฯ ซึ่งมี นายศรีพจน์ เชียงวงค์ ผอ.รร.บ้านวังหงส์ และ นายธีระวิทย์ ภิญโญ ผอ.รร.วัดเมธังกราวาสฯ และคณะครูให้การต้อนรับ

พลิกโฉม ป.1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการขยายผลอบรมทางไกล "โครงการพลิกโฉม ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี" ผู้บริหารและครูในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ และกลุ่มพลังใหม่ จำนวน ๑๒๐ คน ณ ห้องประชุมสักทอง ๑ โดยมี นายสมคิด กันทะใจ ผู้อำนวยการ รร.บ้านแม่หล่าย กล่าวรายงาน

ประชุม อกคศ.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

นายนคร ถานะวุฒิพงศ์ ประธาน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นเลขานุการฯ

ผู้ปกครองเยี่ยมห้องเรียน

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังหลวงและคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมห้องเรียนลูกหลาน ในการปกครอง เพื่อความเข้าใจและพบปะพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed