ผู้ว่าพาเข้าวัด

24 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ "ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5" ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2564

javascript:void(0)23 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมเทพวงศ์ อาคารเจ้าหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

21 มิถุนายน 2564 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายกรัณฑ์ สมจิตต์ นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เข

ประชุมขยายผลและฝึกปฏิบัติทดลองใช้ระบบ ปพ.3 ออนไลน์

18 มิถุนายน 2564 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลและฝึกปฏิบัติทดลองใช้ระบบ ปพ.3 ออนไลน์ "การดำเนินการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ application zoom" โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้ว

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์

17 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ในโอกาสเปิด เรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับอนุญาตจาก สคบ.จงหวัดแพร่ ให้เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ On Site ให้นักเรียนมาเรียนทุกคน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เรียนแบบ O

นิเทศ ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2546 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ

17 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) ในโอกาสเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ ศบค.จังหวัดแพร่อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรรางวัลทรางคุณค่า สพฐ.

นิเทศเปิดเรียนตภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนบ้านห้วยขอน

17 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) ซึ่งเป็นโรงเรียนหลัก มีนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว (อาสาพัฒนาอินทร์ราษฎร์วิทยา) มาเรียนรวม จำนวน 12 คน นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวในการเรียนกับเพื่อนในชั้นเรียนได้เป็อย่างดี และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed