มอบเกียรติคุณบัตร

พต.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ประธานในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้มอบเกียรติคุณบัตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้ร่วมพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ

มอบเกียรติคุณบัตร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้มอบเกียรติคุณบัตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ พต.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้ร่วมพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณครูเศรษฐกร วิริยะพงศ์

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และคณะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณครูเศรษฐกร วิริยะพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านนาจักร  ณ วัดน้ำคือ อ.เมือง จ.แพร่

ติดตามการสอบอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1

นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.แพร่ เขต 1 ติดตามการสอบอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองแขม บ้านป่าแดง และบ้านพันเชิง เครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณคุณแม่หนิม เตชวงศ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณคุณแม่หนิม เตชวงศ์ คุณแม่ของ ผอ.ประมวล เตชวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คำมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมพิธีฌาปนกิจศพฯ ณ ณาปนสถานน้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่หนิม เตชวงศ์

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายสมศักดิ์ อภัยกาวี นายเชษฐา สยนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่หนิม เตชวงศ์ คุณแม่ของผอ.ประมวล เตชวงศ์ ผอ.รร.บ้านแม่คำมี ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านหนองน้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อตี๋ พรมรังกา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อตี๋ พรมรังกา คุณพ่อของนายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมพิธีฌาปนกิจศพฯ ณ เมรุบ้านหัวน้ำ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed