การประชุมคณะทำงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8 สิงหาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: