คัดเลือกศึกษานิเทศก์

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานกรรมการอำนวยการกลางประจำสนามสอบดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑  ณ สพป.แพร่ เขต ๑

รณณรงค์กำจัดไข้เลือดออก

นายอนุสรณ์  พรมลังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง คณะครูและนักเรียนร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการคว่ำกะลา ที่มีน้ำขังอยู่ เก็บขยะ ใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ ในชุมชน หมู่บ้าน และในโรงเรียน

ติดตามบริหารจัดการ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สักทอง ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

เพศศึกษา

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสอน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านเพศศึกษาและสารเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ มีนายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

บำเหน็จความชอบผู้ปฏิบัติด้านยาเสพติด

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๖(กรณีพิเศษ) ให้แก่ผู้ปฏิบัติด้านยาเสพติด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่เขต ๑

สรุปผลการนิเทศฯกลุ่มช่อแฮนาจักร

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะสรุปผลการ นิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV. สรุปผล ณ รร.บ้านใน

ตรวจเยี่ยม รร.บ้านป่าแดง

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะ นิเทศ รร.บ้านป่าแดง(วันรัตตฯ) ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV  

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed