พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

เอกสารโรงเรียน

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน๑๐๕/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว จำนวน ๔ ห้องเรียน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน๑๐๕/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว จำนวน ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2561 จำนวน 35 หลักสูตร โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถติดตามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.eto.ku.ac.th

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ที่๔๙

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ที่๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.แพร่ เขต 1

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.แพร่ เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิงและส้วมนักเรียนชาย(โรงเรียนบ้านนาหลวง)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่๔๙ และส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (โรงเรียนรัฐราษฎบำรุง)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น โรงเรียนราษฎบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

หน้า

Subscribe to เอกสารโรงเรียน