เอกสารโรงเรียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ ตำแหน่งเวรยาม เ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ ตำแหน่งเวรยาม
เอกสารดาวน์โหลด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
เอกสารดาวน์โหลด

ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อรายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาซื้อรายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อรายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารดาวน์โหลด

แผนรายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน

แผนรายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
เอกสารดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561 หลักสูตร "หลักกฎหมายปกครอลและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรับผิดทางละะเมิดของเจ้าหน้าที่"

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561 หลักสูตร "หลักกฎหมายปกครอลและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรับผิดทางละะเมิดของเจ้าหน้าที่" โดย กองทุนสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ 
เอกสารดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561
เอกสารดาวน์โหลด

หน้า

Subscribe to เอกสารโรงเรียน